Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство
ПРВ СЕМЕСТАР
Основи на новинарството
Современ македонски јазик 1
Пишување
Се избираат два од изборните предмети
Масовни медиуми и комуникации (изборен)
Фотографија, графика, дизајн (изборен)
Организација и менаџмент (изборен)
Проектна задача (изборен)
 
ВТОР СЕМЕСТАР
Печатени медиуми
Мултимедија
Современ македонски јазик 2
Се избира еден од изборните предмети
Новинарско пишување (изборен)
Проектна задача (изборен)
Се избира еден од слободните изборни предмети
Вовед во економија (слободно изборен)
Креативно мислење и пишување (слободно изборен)
   
ТРЕТ СЕМЕСТАР
Радио новинарство
Онлајн новинарство
Се избираат два од изборните предмети
Медиумско право (изборен)
Англиски јазик 1 (изборен)
Проектна задача (изборен)
Се избира еден од слободните изборни предмети
Комуникациски теории (слободно изборен)
Менаџирање настани и буџетирање (слободно изборен)
ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
ТВ новинарство
Политички системи и глобални односи
Јавно мислење
Се избираат два од изборните предмети
Известување за економија (изборен)
Англиски јазик 2 (изборен)
Проектна задача (изборен)
 
 
   
ПЕТТИ СЕМЕСТАР
Медиумски концепти и известување за политика
Медиуми и општество
Се избираат два од изборните предмети
Современа историја (изборен)
Етика во новинарството (изборен)
Англиски јазик за новинари (изборен)
Проектна задача (изборен)
Кризно комуницирање и управување со ситуации (изборен)
Се избира еден од слободните изборни предмети
Меѓународен бизнис (слободно изборен)
Планирање на истражување (слободно изборен)
ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Истражувачко новинарство
Пракса
Дипломска работа