Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство

 Предметот им овозможува на студентите да ги развијат и подобрат своите јазични, говорни, писмени и професионални комуникациски вештини на англиски јазик. Материјалите предвидени за овој предмет вклучуваат оригинални текстови, вежби за подобрување на усното и писменото искажување како и пригодни текстови и творби од интерес на студентите.

Знаења и вештини

Предметот им овозможува на студентите:

 • да стекнат подобро знаење и да ги подобрат лингвистичките и комуникациските вештини на англиски јазик;
 • да можат да анализираат текстови и теми поврзани со масовните медиуми како односи со јавноста, новинарство и сродни дисциплини
 • правилно да ги користат граматичките правила и правилата за зборообразување се со цел за подобрување на општото знаење на англискиот јазик.
 • да ги подобрат вештините на пишување преку вежби за пишување на есеи, истражувачки стории и текстови со кои го искажуваат своето мислење.
 • да можат критички да се осврнат на идеи кои се однесуваат на теми од нивен професионален  и приватен интерес.


Факти за предметот

Траење: еден семестар (септември-јануари)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

 • S.G.Haishina, English for Journalists, 2007
 • P. Solovyov and E. Savich, English for Information and Communication Students, 2007

 

Предавач

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.