Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Предавачи

Предавачите се реномирани академски професори и професионалци од областа на новинарството, медиумите, комуникaциите, политичките науки, економијата и други општествени науки што се застапени во студиската програма.

Високата школа е уникатна во Македонија по тоа што ангажира и голем број практичари од медиумската индустрија, кои се искусни уредници, новинари и аналитичари. Под нивно менторство, студентите ги стекнуваат вештините на терен и преку работа на новинарски проекти.

Меѓународната соработка и партнерството со универзитети од Европа и САД овозможува размена на професори.

Тоа за предавачите на Високата школа нуди можност да ги спроведуваат последните трендови во наставата, а за студентите да стекнуваат знаење и искуство и од странски професори.

dimitrovski м-р Зоран Димитровски   ceprganov проф. д-р Тодор Чепреганов   sonja-dudevska м-р Соња Дудевска
               
trpevska д-р Снежана Трпевска   ilina-mangova м-р Илина Мангова   zana trajkoska 95x95 д-р Жанета Трајкоска
               
м-р Марина Тунева   trosanovski м-р Марко Трошановски   м-р Лина Данова Калајџиева
               
krste-sajnoski Доц. Д-р Крсте Шајновски   eftimova м-р Татјана Б. Ефтимоска      
               
micevski-audio м-р Игор Мицевски   stambol м-р Александар Стамболиев