Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Наши луѓе
Администрација

На Високата школа работи тим што се грижи студентот секогаш да е во фокусот и процесот на студирање да се одвива беспрекорно. Тимот е задолжен предавањата и вежбите да се одвиваат непречено, нуди техничка поддршка за реализирање на наставата, остварува соработка со приватниот и јавниот сектор и ги вклучува студентите во проекти од областа на новинарството и односите со јавноста.

Тимот го следи развојот на студентот, го советува во текот на студирањето, му обезбедува стручна литература и го насочува професионално согласно неговите интереси. Тимот е секогаш достапен за потребите на студентот, редовно го известува за студентските активности и му овозможува да ја користи техничката опрема за потребите на наставата.