Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство

Студентите ќе се запознаат со процесот на новинарското истражување и со основните методи на реализација на истражувачката приказна - од идеја, преку избор на темата, па се до пишување на приказната. Преку практични примери, работејќи на сопствена истражувачка тема, студентите ќе научат да прибираат информации користејќи документи и бази на податоци, да реализираат ефектни интервјуа, да истражуваат на терен, да ги користат примарните и секундарните извори на информации, да го организираат истражувачкиот материјал, а потоа да напишат убедлива новинска приказна.

Знаења и вештини

Предметот ќе ги оспособи студентите:

 • за новинарско истражување, кое е чекор понатаму од дневното новинарство застапено во најголемиот број весници, неделни списанија и ТВ и радио емисии
 • да прибираат информации користејќи документи и бази на податоци, успешно и ефектно да интервјуираат, да истражуваат на терен
 • за пронаоѓање и користење на примарните и секундарните извори на информации - човечки извори, документи, електронски документи и бази на податоци.
 • како да го селектираат и организираат собраниот истражувачки материјал, а потоа да напишат убедлива новинска приказна


Факти

Траење: еден семестар (февруари-јуни)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

Саша Лековиќ, Појам и дефиниција истраживачког новинарства, Истраживачки процес
Бранко Чечен, Синопсис истраживачке приче
Sheila S. Coronel, Digging Deeper, A Guide for Investigative Journalists in the Balkans

Предавач

L2hvbWUvY29udGVudC84MC8zOTk5MzgwL2h0bWwvdnMuZWR1Lm1rL2ltYWdlcy9zdG9yaWVzL3pvcmFuZGltaXRyb3Zza2kxMi5qcGcМ-р Зоран Димитровски