Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство

Предметот посветува особено внимание на потребите за напредно познавање на англискиот јазик и негова употреба на професионално ниво. Предметот им овозможува на студентите преку соодветни текстови и практични вежби да ја подобрат својата способност да комуницираат течно, точно и самоуверено на устен и писмен англиски јазик, подготвувајќи ги за нивната идна професија. 

Знаења и вештини

Предметот им овозможува на студентите:

 • да идентификуваат и употребат директни и индиректни цитати, да одредат кои се примарни и секундарни извори на информации;
 • да користат материјал од интернет и да одредат каде и на кој начин ќе го употребат;
 • да ги усовршат техниките за пишување и известување низ концизни и кратки реченици без непотребни зборови;
 • правилно да се изразат, употребувајќи стилски фигури, внимателно избрани зборови во контекст;
 • да направат споредба помеѓу различни медиуми и нивните начини на известување;
 • да направат радио прилог на англиски јазик;
 • да пишуваат и практикуваат он-лајн новинарство и пишување за веб;
 • да преведат информации за медиуми од македонски на англиски јазик


Литература

 • The Missouri Group “News Reporting and Writing"
 • The Missouri Group “Workbook for News Reporting and Writing"(извадоци)
 • Дополнителна литература :
 • Ted White, “Broadcast News Writing, Reporting and Producing”
 • Richard Rudin “An Introduction to Journalism- Essential techniques and background knowledge”
 • Gary Hudson & Sarah Rowlands “ The Broadcast Journalism Handbook”
 • Harold Evans “Essential English for Journalists, Editors and Writers (Pimlico)”
 • Michael Swan “Practical English Usage”
 • A.J.Thomson &A.V.Martinet “A Practical English Grammar”
 • Macedonian-English/English Macedonian Dictionary
 • Webster’s New World Dictionary (College Edition)


Факти за предметот

Траење: еден семестар (септември – јануари)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи.

Предавач

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.