Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство

Предметот овозможува знаења и вештини за буџетско планирање и обезбедување на финансиски средства и спонзорства за спроведување на различни активности и настани. Предметот обезбедува основна теоретска рамка, врз која ќе се надградат практичните аспекти на изработка и следење на буџетот и обезбедувањето средства.

Знаења и вештини

Предметот им овозможува на студентите:

 • да стекнат знаења за финансиско планирање на активностите, утврдување на расходите и планирање на приходите
 • да стекнат знаења и техники за барање и обезбедување на финансиски средства и спонзорства
 • да ги подобрат вештините кои ќе обезбедат систематски приод кон обезбедувањето средства
 • да можат да ја разберат законската рамка која ја регулира оваа област


Факти за предметот

Траење: еден семестар (септември-јануари)
Задачи: вежби, практични задачи

Литература

м-р Јелена Јаневска, Авторизирани предавања, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста, 2010

Предавач

м-р Дејан АндоновDejan-Andonov-1