Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Предметот е вовед во темата на јавност, јавно мислење и јавна и масовна комуникација. Студентите ќе стекнат теоретско знаење и вештини за рабирање, толкување и анализа на процесот на формирање на јавното мислење, основите на политичкиот маркетинг и формулирање на политичката порака,  функцијата на групите од интерес, како и психолошките и масовно комуникациските процеси кои стојат зад јавното мислење.

Знаења и вештини

Предметот им овозможува на студентите:

 • да ги препознаат теориите на масовна комуникација во секојдневниот живот, општествените феномени и медиумските содржини и да го разоткријат процесот на формирање на јавното мислење.
 • да стекнат знаење и разбирање за основните концепти на јавното мислење
 • да препознаат, толкуваат и расчленат политички пораки, пропаганда и политички маркетинг воопшто.


Факти за предметот

Траење: еден семестар (февруари-јуни)
Задачи: вежби и практични задачи

Литература

Ричард Вест и Лин Х. Тарнер, Вовед во теоријата на комуникациите – Анализа и примена, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста, Едиција ExLibris, 2011

Предавач

м-р Марко Трошановски