Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Предметот ќе го оспособи студентот со вештини за менаџирање на една комуникациска ситуација. Предметот се спроведува во шестиот семестар и ги интегрира теоријата и праксата коишто студентот ги здобил во изминатите пет семестри.

Предметот има за цел знаењето и вештините што се стекнуваат поделени во повеќе предмети да се применат во еден проект. Со тоа студентот да се оспособи целосно да менаџира со ситуација во која ќе се најде како иден специјалист за односи со јавноста, односно да умее да ја планира, креира, реализира и управува комуникациската стратегија на една организација.

Факти за предметот

Траење: еден семестар (февруари - јуни)
Задачи: практични задачи за конкретен проект

Знаења и вештини

Преку проектот студентот ќе:

- се оспособи за тимска работа,
- може да анализира некој проблем,
- може да примени различни методологии на истражување,
- може да понуди решение за потребите на клиентот,
- може уверливо да го презентира готовиот производ.

Предавач

zaneta_trajkoskaм-р Жанета Трајкоска