Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Опис на предметот

Планирање на истражување е наставен предмет во рамките на кој студентите ќе се запознаат со најважните методи на истражување на општествените науки и со нивната примена во истражувањето на корпоративните комуникации и односите со јавноста.

Факти

Траење: еден семестар (септември-јануари)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Предавач

trpevskaдоц. д-р Снежана Трпевска