Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство

Предметот дава почетни знаења за спецификите на медиумот радио и новинарските жанрови поврзани со него, како и знаења за неговите технички специфики. Предметот треба да ги произведе и да ги зајакне традиционалните стандарди на медиумот, но и да ги демонстрира можностите за негово пробивање во новите медиуми.

Знаења и вештини

Предметот ќе ги оспособи студентите:

 • да пишуваат за радио - ќе знае како исцрпно да ги претстави информациите и анализите во кратки временски отсеци, како да се заштити од опасноста да биде пристрасен и како да се снајде во радиско студио.
 • самите да ги монтираат најважните радио жанрови.
 • почетни знаења а радио продуцирањето и презентерството.
 • за неколку проблемски области - Можностите и социјалните теми на youth on-line радиото, радиото и стереотипите, радиото и национализмот и т.н.


Факти

Траење: еден семестар (февруари-јуни)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

„Основи на пишувањето за медиуми”, Мелвин Менчер, едиција Ex Libris, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста

 

Предавач

М-р Игор Мицевски