LOGO - Лого

ТВ прилог

 1. Кристина Краљевска, прва награда, тема: „Зошто јас во ЕУ“
 2. Ана Казанџиска, втора награда, тема: „Зошто јас во ЕУ“
 3. Наташа Урдовска, трета награда, тема: „Зошто јас во ЕУ“
 4. Катерина Васковска, признание, тема: „Зошто јас во ЕУ“
 5. Драгана Филипова, признание, тема: „Креативноста на мојата улица“

 

ТВ спот

 1. Елисавета Кошевац, прва награда, тема: Зошто јас во ЕУ?
 2. Мирослава Симоновска, втора награда, тема: Зошто јас во ЕУ?
 3. Памела Илиева, трета награда, тема: Зошто јас во ЕУ?

 

Фотографија

 1. Глигор Максимовски, прва награда, тема: „Зошто јас во ЕУ?“
 2. Јордан Ќирковиќ, втора награда, тема: „Зошто јас во ЕУ?“
 3. Ирма Велковска, трета награда, тема: „Креативноста на мојата улица“
 4. Дијана Димитровска, признание, тема: „Креативноста на мојата улица

 

Постер

 1. Јован Иванов, прва награда, теми: „Зошто јас во ЕУ?“ и „Деветти мај е за сите нас“
 2. Фросина Грчевска, втора награда, тема: „Зошто јас во ЕУ?“
 3. Кристијан Велковски, трета награда, тема: „Зошто јас во ЕУ?“
 4. Ненад Георгиев, признание, тема: „Зошто јас во ЕУ?“