Висока школа за новинарство и за односи со јавноста

Дознајте повеќе за студиските програми на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, наставата и активностите на студентите.

Филозофијата на Школата е да не се води од профитот, туку постојано да се стреми и да нуди врвно знаење, со примена на светските трендови за квалитетно високо образование и со следење на барањата на приватниот и јавниот сектор.

 

 

Институт за комуникациски стратегии

Институтот за комуникациски студии (ИКС) е основан од Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во 2013 година.

Институтот е водечка научно-истражувачка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање.

 

 

Контакт

Ул. „Јуриј Гагарин“ 17/1-1; +389 2 30 90 004;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;