Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Предавачи

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. дипломирала на катедрата за маркетинг при Економскиот факултет во Скопје, каде и магистрирала на тема „Маркетинг во непрофитни организации“. Во 2014 година ја одбранила докторската теза „Улогата и значењето на социјалниот маркетинг и неговата примена во РМ“, пријавена на Економскиот институт во Скопје.

Последните петнаесет години има учествувано во голем број на проекти реализирани од Македонскиот институт за медиуми и Високата школа за новинарство и односи со јавноста и професионалните предизвици ги бара во примената на маркетингот, но овој пат адаптирани на правилата за работа во непрофитниот сектор, од каде се манифестира и идејата за подлабоко научно  истражување и стручно усовршување кое резултираше со следните научни трудови: Привлекување на волонтери, Економски развој бр.4, Економски институт, Скопје, 2009., Специфични случаи на маркетинг во непрофитни организации - стратегии за привлекување на донации од индивидуи, Економски развој бр.4, Економски институт, Скопје, 2009, Специфичности на маркетинг микс во непрофитни организации Економски развој бр.3, Економски институт, Скопје, Соработка помеѓу непрофитниот сектор и бизнис секторот, Економски развој бр.3, Економски институт, Скопје, 2008.