Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Предавачи

Преку предметот студентите треба да се запознаат со концептот на инклузивното новинарство, односно со принципите на граѓанското новинарство и на известувањето за различности. Тој им дава можност да ја преразгледаат улогата на новинарството и новинарите од аспект на односот со публиката/јавноста и во тој процес да стекнат знаења за еден поинаков начин на реализирање на новинарската работа.

Знаења и вештини

•  да се развие подлабока свесност за функционирањето на медиумите во секојдневниот живот
•   да се стекне способности да ги проучат ефектите на медиумите врз поединците и нивните култури
• да се стекне способност критички да согледаат некои од основните постулати на новинарството, како на пример објективноста, принципите врз основа на кои се определува што е настан и кој настан каков третман/обработка заслужува;
• да се стекне разбирање дека високото ниво на професионалност во новинарството се постигнува со континуирано анализирање и превреднување на општествените настани и норми, но и на сопствената улогата во професијата и во општеството.

Факти

Траење: еден семестар (септември-јануари)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

м-р Марина Тунева и м-р Емилија Петреска Камењарова, „Медиумите, граѓаните и интеркултурните комуникации“, Едиција „ExLibris“, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста

Предавач

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.