Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Предавачи

trpevskaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. има дипломирано на Катедрата за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје, а магистерски студии завршува на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје, на групата Комуникации. Докторската дисертација на тема: „Карактеристиките на комплементарната употреба на повеќе методи во социолошкото истражување на телевизиските вести“, ја има одбрането на Институтот за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје.      

Како истражувач, таа има учествувано во голем број проекти од областа на истражувањата на медиумите и на публиката. Има објавено неколку книги и статии и учествувала во голем број истражувачки проекти организирани од страна на Македонскиот институт за медиуми и Мрежата за медиумска професионализација од Југоисточна Европа (Southeast European Network for Media Professionalization). Била член или соработник на повеќе меѓународни истражувачки организации, меѓу кои на: Статистичката група на Европската радиодифузна унија, Групата на европски истражувачи на публиката (GEAR), Европското друштво за истражувања на јавното мислење и на пазарот (ESOMAR), Европската аудиовизуелна опсерваторија (EAO) и др.        

До јули 2009 година беше вработена во Советот за радиодифузија, на местото Раководител на Секторот за истражувања и долгорочен развој. Како медиумски експерт, таа беше вклучена во изработката на Законот за радиодифузната дејност од 2005 година и соработуваше со Одделот за медиуми на Советот на Европа и со Одделот за аудиовизуелни медиуми на Европската комисија за различни прашања поврзани со имплементацијата на европската регулатива од аудиовизуелната област.     

На Високата школа ги предава предметите: Медиумско право, Пазар и истражување на пазар,  Истражување на медиумите и публиката и Истражување на стратегиските комуникации. Раководител е на Катедрата на УНЕСКО за медиуми, дијалог и заемно разбирање, формирана при Високата школа во јуни 2011 година.