Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Предметот ги изучува основите на маркетингот, појавата и потребата од маркетинг и неговите составни делови, маркетинг концептите и стратегиите кои се користат во глобалниот бизнис и околината. Воедно, едeн дел на предметот се концентрира на брендинг како важен дел од маркетинг и влијателна гранка во денешниот бизнис свет - начинот на кој се создава и одржува еден бренд и неговото значење за една компанија.

Знаења и вештини

Предметот им овозможува на студентите:

 • да стекнат знаење и разбирање за основните на маркетингот, да ги знаат неговите составни делови, и што е, а што не е маркетинг;
 • да може да расудуваат дали некоја активност е дел од маркетингот или не, да може многу лесно и едноставно да оценат дали и каков маркетинг применува некоја компанија во своето работење;
 • да навлезат во филозофијата на интегрирани маркетинг комуникации;
 • да навлезат во основите на интернет маркетингот;
 • да препознаат што е бренд, кои се каратетристики на брендот, какви видови брендови постојат, како се гради бренд, како се раководи и управува корпоративен бренд.


Факти за предметот

Траење: еден семестар (септември-јануари)
Задачи: вежби, практични задачи

Литература

Philip Kotler, Principles of Marketing,

George E. Belch & Michael A. Belch, Advertising & Promotion: Integrated perspective for marketing communications, 2007

Jean Noel Kapferer, The New Strategic Brand Management , 2004

Предавач

м-р Игор Атанасов