Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Проектната задача претставува реална професионална ситуација со која студентите ќе се соочат како идни стручни лица по корпоративни комуникации и односи со јавноста. Проектот опфаќа задачи и обврски што на студентите им ги задаваат реални надворешни клиенти. Проектот ги вклучува теоретското знаење и вештините стекнати по предметите што се изучуваат во вториот семестар.

Знаења и вештини

Преку проектот студентот ќе:

- се оспособи за тимска работа,
- може да анализира некој проблем,
- може да понуди решение за потребите на клиентот,
- може уверливо да го презентира готовиот производ.

Факти за предметот

Траење: еден месец на крајот од семестарот
Часови во недела: еден час неделно
Задачи: истражување, работа на терен, изработка на проектот и презентација

Предавач

м-р Дејан АндоновDejan-Andonov-1