Доколку Ви се потребни дополнителни информации можете да ја контактирате:
Лејла Шабан, раководител на центарот за обука и професионална надградба „Кариера“
    Телефон 02 3090 004
    Е-маил: lsaban@vs.edu.mk; kursevi@vs.edu.mk