Како ќе се реализира курсот?

Наставата ќе се организира он-лајн, во пет неделни предавања, два пати неделно, еден час предавање и еден час косултации, во претходно договорени термини.
Студентите ќе работат во тимови, подготовка на on-line и off-line маркетинг кампања: социјалните медиуми (fb, twitter, pinterest, linkedin, slideshare, flickr, infographics, scribd) мобилен ATL и BTL апликации (како што се видео, билборд, печатена реклама).