Како ќе се реализира курсот?

Курсот ќе се реализира во шест неделни предавања, два пати неделно по два часа. Термините се договараат помеѓу предавачот и учесниците.