Како ќе се реализира курсот?

Курсот ќе се реализира во шест неделни предавања, два пати неделно по два часа. Термините ќе бидат дополнително договорени помеѓу предавачот и учесниците.

После секоја помината тема ќе се изработуваат вежби, кои заеднички ќе се анализираат.