Што ќе научите на курсот?

Курсот ќе ви помогне да го усовршите својот стил на јавно зборување и да ги претворите обичните информации во динамична и атрактивна презентација. Освен тоа, ќе ги совладате начините на кои вашата тема ќе биде претставена и низ ефективни пораки кои предизвикуваат внимание и поттикнуваат инспирација и вклученост.