Вештини за креативно и убедливо зборување

Курсот Вештини за креативно и убедливо зборување ви помага да се стекнете со сигурност и подготвеност за јавно зборување. Стравот од зборување пред публика е се уште еден од најголемите ставови, а луѓето ја создаваат својата перцепција за тоа кои сме и што правиме врз основа на сигурноста што ја покажуваме кога зборуваме јавно.

Со посетата на овој курс ќе успеете да ја надминете нервозата, да се ослободите од тремата и стравот од зборување пред јавност. Освен тоа, курсот ќе ви помогне да ги стимулирате своите креативни размислувања и да ги научите техниките за убедлив настап и презентација пред јавноста.  
Резултатите од овој курс доаѓаат брзо, особено затоа што се реализира низ интерактивни вежби и задачи, притоа стекнувајќи го неопходното знаење и вештини за креативно и убедливо зборување и презентирање.


 


 
 
              
Курсот е достапен:
on-line   video  

 

Програма на курсот:


Тема  1:

Стекнување сигурност и надминување на стравот и нервозата при јавно зборување

  • Стравот, нервозата и паниката се вообичаени пред јавен настап. Со совладување на техниките за нивно контролирање и со практична работа ќе делувате сигурни, опуштени и фокусирани на вашата тема.

  

Тема 2:

Како да пишувате ефективни пораки за комуникација со јавноста?

  • Пораките се централна точка во ефективната комуникација. Преку оваа тема ќе ги научите елементите на ефективните пораки и техниките што се користат за да го привлечат и задржат вниманието на публиката.
     

Тема 3:

Подготовка на план за креативно и убедливо зборување

  • Планот за креативно и убедливо зборување ја организира вашата комуникација. Во овој дел ќе се запознаете со елементите на планот и низ примери од секојдното комуницирање на едноставен и интересен начин ќе ги стекнете вештините за негова подготовка.
 

Тема 4:

Подготовка на ефективна презентација

  • Ефективната презентација носи до гарантиран успех во комуникацијата со целната публика. Преку оваа тема, на интерактивен начин ќе се запознаете со насоките за содржинско и техничко подготвување на презентациите.
     

Тема 5:

Невербална комуникација и поврзување со публиката

  • Говорот на телото упатува на сигурноста на говорникот и во голема мера влијае врз резултатите од самата комуникација. Низ практична работа ќе бидете во можност да го анализирате својот настап и добро да се подготвите за продуктивна комуникација. 
   
 
 
 

Услов за следење на курсот:

Услов за да можете да го следите овој курс е пред се да имате желба и ентузијазам, да размислувате креативно и да сте базично запознаени со вештините на ефективната комуникација.

 
 

Често поставувани прашања

Цена на обуката:
9.000 денари за обука која се следи од училница

 

Пријавувањето е во тек!

Нудиме можност за:
15% попуст за двајца или повеќе лица од иста институција;
10% попуст за плаќање во готово;
Плаќање на 2 рати.

Запишувањето или резервацијата на место за курсот се врши со пополнување на електронската пријава или на контакт телефон 02 3090 004

Запишувањето или резервацијата на место за курсот се смета за валидно, откако ќе се пополни електронската пријава и се уплати вкупниот износ или првата рата од износот на жиро сметка: Висока школа за новинарство и за односи со јавноста 210- 0638139101-88, НЛБ Тутунска банка со цел на дознака Курс за...

Контакт лице: Лејла Шабан, раководител на центарот за обука и професионална надградба „Кариера“
Телефон 02 3090 004
Е-маил: lsaban@vs.edu.mk; kursevi@vs.edu.mk