Планирање на ефикасна кампања за односи со јавноста

Курсот „Како дa се планира ефективна кампања за односи со јавноста“ ви помага да добиете предзнаења за важноста на односите со јавноста, како и самите да преземете одговорност за нејзина реализација.

Независно каде и што работите, oдносите со јавноста се исклучително важна вештина што треба да ја владее секој менаџер и поединец кој што сака успех во кариерата. Способноста за јасно изразување и пренесување на информациите, концептуалното размислување и двонасочната комуникација со целната група, се клучни во денешно време. Овој курс ќе Ви овозможи да ја поттикнете индивидуалната креативност и значењето на односите со јавноста како професија, и можноста преку неа да се влијае на комуникациските процеси. Ќе добиете појасна слика како се креираат комуникациските материјали во една агенција за односи со јавност, кои се процесите, кои се предностите и недостатоците на оваа професија.


 


 
 
              
Курсот е достапен:
on-line   video  

 

Програма:


 

Тема: 1
Зошто се важни односите со јавноста/односи со медиуми
  Тема: 2
Пишувањето како основа на добрите односи со јавноста (превртена пирамида)
     
Тема: 3
Избор на канали на комуникација/ПР алатки/креативна комуникација со целната група
  Тема: 4
Техники на пишување (употреба на тестемониали и едукативни содржини)
     
Тема: 5
Техники на пишување (употреба на истражувања) зголемување на кредибилитетот на пораката
  Тема: 6
Важноста на дигиталните медиуми -нивното значење и ефективност
     
Тема: 7
Комуникација во услови на криза
  Тема: 8
Како да се излезе од негативната перцепција на јавноста?
     
Тема: 9
Подготовка на презентација за односи со јавност/презентација на проект
  Тема: 10
Изработка на проект од страна на учесниците, заедничко разгледување
 
 
 

Услов за следење на курсот:

Услов за да можете да го следите овој курс е, пред се да имате цел, да сакате да научите, да верувате во сопствените можности, а успехот сам по себе ќе биде неминовен.

 
 

Често поставувани прашања

Цена на обуката:
9.000 денари за обука која се следи од училница

 

Пријавувањето е во тек!

Нудиме можност за:
15% попуст за двајца или повеќе лица од иста институција;
10% попуст за плаќање во готово;
Плаќање на 2 рати.

Запишувањето или резервацијата на место за курсот се врши со пополнување на електронската пријава или на контакт телефон 02 3090 004

Запишувањето или резервацијата на место за курсот се смета за валидно, откако ќе се пополни електронската пријава и се уплати вкупниот износ или првата рата од износот на жиро сметка: Висока школа за новинарство и за односи со јавноста 210- 0638139101-88, НЛБ Тутунска банка со цел на дознака Курс за...

Контакт лице: Лејла Шабан, раководител на центарот за обука и професионална надградба „Кариера“
Телефон 02 3090 004
Е-маил: lsaban@vs.edu.mk; kursevi@vs.edu.mk