Услов за следење на курсот

Услов за да можете да го следите овој курс е да имате сопствен фотоапарат.